Daily Archives: 28. februarja 2013

Načrtovanje električnih omrežij in inštalacij

Pomen električnih načrtov

Zahteve električnih strojev ali sodobnih inštalacij narekujejo izbiro električne opreme. Večje so zahteve delovnega stroja, bolj obširni so načrti električne opreme in električnega vezja. Z električnim načrtom ponazorimo izbor in povezavo opreme. Tehnična dokumentacija industrijskega stroja obsega načrte mehanskih sestavnih delov, razporeditev električnih sestavnih delov in njihovo povezavo na osnovni plošči ter načrte električnega vezja.

Pri električnih inštalacijah elektroenergetik ponavadi dobi načrt zgradbe od gradbenika oz. arhitekta. V načrtu tlorisa zgradbe so vrisane stene, okna, vrata in mere le teh. V načrt elektroenergetik po dogovoru z naročnikom inštalacij vriše poteke inštalacijskih cevi, razvodnic, stikal za razsvetljavo, svetil, štedilnik, termoakumulacijsko peč in razdelilno omaro s pomočjo standardiziranih simbolov.

Sestavni del dokumentacije so kosovnice uporabljenega materiala. Obsegati morajo ves uporabljeni material, njegove oznake in tehnične karakteristike. Kosovnico potrebujemo pri prvi vgradnji za nabavo materiala, kasneje pa za naročanje rezervnih delov pri servisiranju in vzdrževanju. Read the rest of this entry

Slovar tehničnih pojmov in nasveti

Akumulator

Kaj je baterija, kaj je akumulator?
Baterije in akumulatorji se razlikujejo v tem, da je akumulator oziroma akumulatorsko baterijo (sekundarna baterija) mogoče ponovno polniti, kar pri klasičnih baterijah (primarna baterija) ni mogoče.

Glavne skupine baterij in njihova uporaba

Read the rest of this entry

Natural-Portal

V sožitju z naravo