Zelena rez v rodnem vinogradu (SAVEL-HOBI.NET)

(ampelotehnična dela)

Ukrepi za usmerjanje razvoja trte

Rast zdravih in dobro prehranjenih trt je močna. Navadno požene trta spomladi več poganjkov (mladik), kot je potrebno za njen nujen obstoj in prehrano grozdja. Človek mora poseči v njen razvoj, ker bi jo drugače le težko obvladoval, zdivjala bi in se razrasla v goščavo. Zmanjšal bi se pridelek, kakovost grozdja bi bila slabša. Ukrepi, s katerimi lahko neposredno usmerjamo razvoj in rast trte v tej dobi so pletev, odstranjevanje grozdičev, prikrajševanje mladik, privezovanje in spravljanje mladik med žice, odstranjevanje zalistnikov ter vršičkanje. Seveda ne smemo pozabiti gnojenja in obdelovanja tal. Za boljše razumevanje smo prikazali na skici 9 (stran 9) rodno mladiko z nekaterimi njenimi organi.

Skica 133

Pletev

Ko trta zbrsti, je pletev prvo pomembno opravilo v vinogradu. V zadnjih desetletjih pletev preveč podcenjujemo, ne opravimo je temeljito, pravočasno in strokovno. Posledica tega je gost, grmičast trs, ki otežkoča vzdrževanje vzgojne oblike in dobro zaščito. Gnitje grozdja je večje in včasih oplodnja zato slabša.

Plevemo zelo zgodaj, takoj, ko na poganjkih opazimo kabrnke — bodoče grozdišče. Pletev moramo končati vsaj deset dni pred začetkom cvetenja, da lahko oploditev nemoteno poteka.

Oplevemo:
jalovke na starem lesu, kolikor jih ne bomo uporabili kot nadomestek ali pomladitev debla, kraka kordona ali rodnega štrclja na kordonu;

Skica 134

nerodne mladike (jalovke) in mladike na šparonih, ki so pognale iz sobrstov (skici 133 in 134);

nerodne mladike na reznikih ali čepih, to je vse tiste, ki jih ne bomo uporabili pri suhi rezi;

vse drobne, slabo razvite poganjke na deblu in drugem starem lesu, ko so pognali iz spečih očes, razen morda tistih, ki jih imamo za rezervo;

izjemoma bomo odstranili tudi rodne mladike, če slutimo, da je nastavek glede na moč trsa preobilen.

Pletev lahko opustimo:
pri nekaterih visokih vzgojnih oblikah (Mozerjeva vzgoja in prostoviseča oblika),
na legah, ki so izpostavljene pomladanskim pozebam in če je vinograd že pred pletvijo poškodovala toča.

Odstranjevanje grozdičev

Pri preobilnem nastavku grozdja smo včasih prisiljeni odstraniti del grozdičev. Grozdiče odstranjujemo po oploditvi, ko začnejo jagode rasti in sicer:

pri namiznih sortah z velikim grozdjem;
v vinogradu, ki ga nismo opleli. Preobilen nastavek bi rast trte preveč zavrl;
pri mladem trsju, če bi prebogat nastavek ogrozil rast mladik (to je v dveletnem ali triletnem vinogradu).

Prikrajševanje mladik

Rodne mladike prikrajšujemo:
če so mladike prebujne in bi zlasti pri etažnih vzgojnih oblikah spodnje mladike zasenčevale zgornje etaže;
pri vzgojnih oblikah, kjer režemo le čepe, reznike in daljše reznike;
pri vzgoji mladega debla, kjer mladike uporabljamo za debelitev debla;
pri srednje visokih vzgojnih oblikah, kjer prikrajševanje rodnih mladik vpliva na bujnejšo rast v rasti zaostalih poganjkov, še zlasti na penjevcih in šparonih;
na rezervnih čepkih ali reznikih na starem lesu. Rodne mladike prikrajšujemo pred cvetenjem pri sortah, ki se po cvetenju rade osipajo, pri drugih sortah pa po oploditvi. Mladik na reznikih ne prikrajšamo, saj jih bomo potrebovali v naslednjem letu za rodni les.

Mladikam porežemo vršičke med petim do sedmim listom nad zadnjim grozdom oziroma kabrnkom. Vendar se zavedajmo, da prikrajševanje mladik zmanjšuje listno površino in delno poslabša prehrano trte. Zato prikrajšujemo rodne mladike res le v primerih, ki smo jih našteli.

Povezovanje mladja in spravilo mladik med žice

Skica 135

V vinogradih ob kolju povežemo mladike čimprej in ko že zrastejo, jih po potrebi in sproti privezujemo ob kolje. Vsakemu listu moramo pustiti čimveč zraka in sonca. Ne zmečkajmo listja v šope. V vinogradih z žično oporo spravimo mladike med žici, da jih veter ne polomi. Na legah, izpostavljenih vetru, je priporočljivo mladike privezati k prvemu paru žic.

Za vezanje uporabljamo rafijo, slamo in tudi vrbovec ali beko. V zadnjem času se vedno bolj uveljavljajo plastična veziva.

Odstranjevanje zalistnikov

Zalistnike odstranjujemo:
v vinogradih ob kolju;
pri nizkih vzgojnih oblikah;
pri sortah, ki ponavadi poženejo veliko močnih zalistnikov;
pri sortah, ki tvorijo goščavo in močno senčijo grozdje.

Zalistnike odstranjujemo takoj, ko se pojavijo (skica 135). Kolikor prej, toliko bolje! Slabo rastoče lahko popolnoma oplevemo, močne zalistnike pinciramo na en list (skica 136).

Skica 136

Pri visokih vzgojnih oblikah in pri večjih medvrstnih razdaljah odstranjevanje zalistkov ni tako pomembno kot pri nižjih vzgojnih oblikah in ožjih medvrstnih razdaljah.

Vršičkanje

Skica 138

Skica 137

Vršičkamo, ko preneha močna rast mladik (skici  137,138 ), to je v naših razmerah sredi avgusta.

Skica 139

Mladike vršičkamo 20 do 30 cm nad normalno visokim kolom v vinogradih ob kolju, oziroma 30 do 50 cm nad najvišjim parom žic (skica 139).

Skica 140

Prezgodnje vršičkanje zakasni dozorevanje grozdja, hkrati vpliva tudi na močnejšo rast zalistnikov ali celo na zbrstitev zimskih očes na nedozoreli mladiki (skica  140).

Če iz kakršnegakoli vzroka (tudi zaradi premočnega gnojenja z dušikom) poženejo na vršičkani mladiki močni zalistniki, jih pinciramo na dva lista. Na območjih kjer se bojimo toče, bomo z vršičkanjem počakali do konca avgusta, ali pa sploh ne bomo vršičkali.

Pri visokih in velikih medvrstnih razdaljah vršičkanje ni tako pomembno (razen pri nekaterih bujnih sortah).
Pri nižjih vzgojnih oblikah in ozkih medvrstnih razdaljah je vršičkanje obvezno.

Poletna dela (ampelotehnična dela) so zelo pomembna. Dobra in pravilna pletev ne vpliva le na pridelek, temveč zlasti tudi na zimsko rez. Vsa »zelena dela« naj opravi tisti, ki trto obrezuje. Zato ta dela upravičeno imenujemo tudi »zelena rez« v nasprotju s »suho rezjo« spomladi.

Pomnimo še nekaj! Zelena rez zahteva veliko dela. Kolikor višja je vzgojna oblika in kolikor večje so medvrstne razdalje, toliko manj je poletnega dela v vinogradih.

VINOGRADNIŠTVO 2011

Vir vsebine: www.savel-hobi.net
Datum objave: 20.03.2013

Posted on 20. marca 2013, in Obrezovanje in vezanje, Oskrba, Vinska trta, Vrt, Vzgoja in opisi rastlin and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Komentarji so izklopljeni za Zelena rez v rodnem vinogradu (SAVEL-HOBI.NET).

Komentarji so zaprti.

Natural-Portal

V sožitju z naravo

%d bloggers like this: