Category Archives: Energija

Kako izbrati pravilno LED svetilko? [LEDORDERS.COM]

LED svetila  postajajo vse bolj priljubljena pri osvetlitvi stanovanjskih in drugih prostorov. Upoštevajoč številne prednosti LED tehnologije to seveda ni presenečenje, prinaša pa široko povpraševanje in posledično pestra ponudba LED svetil na trgu tudi nekaj težav. Izbira prave LED žarnice namreč ni enostavna, še posebej ne za tiste, ki se na to področje ne spoznajo. Na katere dejavnike je treba torej paziti pri izbiri LED žarnice?
Več info na LED Svetila Ledorders.com

Read the rest of this entry

NanoLeaf, najbolj učinkovita “žarnica” na svetu [MOJPRIHRANEK.SI]

NanoLeaf sijalka, ki je po svetilnosti enakovredna 100 W klasični žarnici, je sposobna sijati 30.000 ur ter pri tem porabiti le za 36 evrov električne energije.

NanoLeaf sijalka, ki je po svetilnosti enakovredna 100 W klasični žarnici, je sposobna sijati 30.000 ur ter pri tem porabiti le za 36 evrov električne energije.

Projekti, katerih cilj je izboljšanje našega okolja, nam vsak dan predstavljajo nove izume. Tudi na področju energijske učinkovitosti se je pred časom pojavil zanimiv izum, ki je trenutno v fazi proizvodnje. Razvijalcem NanoLeaf sijalke je uspelo v obliko, ki spominja na staro »žarnico«, zapakirati energijsko učinkovitost.

Učinkovite sijalke NanoLeaf.

Učinkovite sijalke NanoLeaf.

Razvijalci sijalke NanoLeaf pravijo, da je to najbolj energijsko učinkovita sijalka na svetu. NanoLeaf sijalka, ki je po svetilnosti enakovredna 100 vatni žarnici, je sposobna oddajati svetlobo 30.000 ur in pri tem porabiti za 50 dolarjev oziroma 36 evrov električne energije. Za doseganje podobnih rezultatov bi v tem času porabili štiri kompaktne fluorescentne sijalke in za 72 evrov električne energije ali 30 žarnic z žarilno nitko in za 288 evrov električne energije. Read the rest of this entry

Obnovljivi viri – Uvod [SLONEP.NET]

166

Energija postaja v sodobnem svetu vedno pomembnejša dobrina. Fosilna goriva se dražijo, njihova uporaba pa močno obremenjuje okolje. Posledice njihove uporabe se kažejo na globalni rabi. Zato je zaznati svetovni trend povečevanja uporabe energije iz obnovljivih virov, ki vodi v popolno prenehanje uporabe fosilnih goriv.

Obnovljivi viri energije zajemajo vire energije, ki predstavljajo stalne naravne procese. To so sončno obsevanjevodni tokveter, biomasa, bibavica (plima in oseka) in zemeljski toplotni tokovi. Z izjemo zadnjih dveh so vsi posledica delovanja sonca. Uporaba energije iz obnovljivih virov ne izčrpava virov.

Pri gradnji ali prenovi hiše lahko za ogrevanje, ki je dejansko največji ponor energije, uporabimo različne obnovljive vire. Lahko pa hišo opremimo s fotovoltaičnimi ploščami in proizvajamo električno energijo za lastno rabo ali za prodajo v omrežje.

Odločitev za uporabo energije iz obnovljivih virov je danes in bo tudi jutri pravilna odločitev, tako iz okoljskega vidika, kot tudi finančnega. Read the rest of this entry

NAJPOMEMBNEJŠE MERSKE ENOTE ZA LESNA GORIVA [MKO.GOV.SI]

Kubični (ali volumni) meter (oznaka: m3) se uporablja kot merska enota za prostornino, ki je v celoti napolnjena z lesom (brez vmesnih praznih prostorov). Ta merska enota se navadno uporablja za okrogli les brez skorje, v drugih primerih pa ponazarja ekvivalente okroglega lesa.

Prostornina zloženega gradiva / Prostorninski meter (oznaka: prm) je merska enota, ki se uporablja za zložena drva. V literaturi je večinoma označen kot prm.

Prostornina nasutja / Nasuti (kubični) meter (oznaka: nm3) je merska enota, ki se uporablja za nasutje lesnih sekancev, lahko pa tudi za nasutje drv.

Prostornina lesnega goriva je odvisna od oblike, velikosti, homogenosti in razporeditve posameznih kosov lesa.

Tona je utežna mera, ki se v praksi pogosto uporablja za merjenje količin lesnega goriva. Pri navajanju in trgovanju z lesnimi gorivi na osnovi mase je pomembno poznavanje vsebnosti vode ali vlažnosti lesa. Tako ločimo tono suhe snovi (w=0 %) in tono sveže snovi.

Gostota nasutja je masa deleža trdnega goriva, deljena s prostornino zabojnika, ki ga lesno gorivo napolni v določenih razmerah. Gostota nasutja se lahko izraža kot kg/prm ali kg/nm3, odvisno od tega, ali je lesno gorivo zloženo (drva) ali nasuto (drva ali sekanci). Gostota nasutja je odvisna od velikosti ter homogenosti posameznih delcev, ki tvorijo praznine med kosi, ki so lahko večji ali manjši, odvisno od velikosti in oblike lesnih delcev (peleti, briketi, sekanci, polena) ter časa skladiščenja.

Gostota lesa (ρ) je razmerje med maso in volumnom lesa pri določeni lesni vlažnosti (u). Izražena je v g/cm3 ali kg/m3. Gostota zračno suhega lesa, to je pri u=12-15 %, se označuje s ρ12…15. Gostota absolutno (sušilnično) suhega lesa se označuje s ρ0.

Osnovna gostota (R) je razmerje med maso pri suhi osnovi in telesnino pri sveži osnovi. Lahko je tudi količnik med maso absolutno (sušilnično) suhega lesa in maksimalnim volumnom, ki ga ima svež les.

Energijska vrednost goriva izraža količino energije, ki se sprosti med popolnim izgoretjem enote mase goriva.

  • Kurilnost (Hi) (prej spodnja kurilna vrednost – net caloric value (NCV)) označuje tisto količino toplote, ki jo dobimo z zgorevanjem goriva, če dimne pline ohlajamo samo do temperature rosišča vodne pare, ki je v dimnih plinih. Voda, ki se sprošča, se šteje kot para, kar pomeni, da smo odšteli toplotno energijo, nujno za spremembo vode v paro (latentna toplota uparjanja vode pri 25 °C).
  • Zgorevalna toplota Hs (prej zgornja kurilna vrednost – gross caloric value): označuje vso toploto, ki se sprosti pri gorenju, vključno s toploto vodne pare v dimnih plinih (latentna toplota). V produktih izgorevanja se voda šteje kot tekočina.
    Enota za merjenje energije je joule, poleg tega uporabljamo še njene izpeljanke (kJ, MJ, PJ, itd.). Navadno  nam je bolj poznana druga oblika enote, Ws (wattsekunda, 1J = 1Ws), z izpeljankami, kot so Wh, kWh, MWh. Read the rest of this entry

Zemeljski prenosnik [SLONEP.NET]

Energetsko varčnejše hiše lahko ogrevamo s pomočjo rekuperatorja. To je prezračevalna naprava, ki toplotno energijo notranjega izrabljenega zraka prek prenosnika toplote prenese na dohodni zunanji zrak.

Za dodatno varčevanje z energijo rekuperator povežemo z zemeljskim prenosnikom toplote. To je cev, ki na zunanji strani zajema svež zrak, ki se po svojem podzemnem potovanju do rekuperatorja oziroma prezračevalne enote pozimi segreje, poleti pa ohladi.

Osnovo sistema tako predstavlja okoli 50 m dolga rebrasta fleksibilna plastična cev, premera 150 – 200 mm, ki je vkopana v zemljo na globini 1,5 do 2 m. Dolžina vkopane cevi je odvisna od potrebne količine svežega zraka v prostorih. Cev mora biti vkopana tako, da znaša padec proti čistilnemu jašku, kamor lahko odteče odpadni kondenz, 2 %. Na zunanji strani cevnega sistema uredimo steber za zajem zraka, ki ima vgrajeno enoto s filtrom za zrak. Poleg tega mora biti sistem postavljen tako, da je omogočeno redno čiščenje, ker se lahko pojavi veliko vlage, s tem pa se poveča možnost za razvoj škodljivih mikroorganizmov.

Z zemeljskim prenosnikom toplote dosežemo prihranek energije od 0,5 do 1,5 kilovatne ure na kvadratni meter ogrevane površine na leto. Read the rest of this entry

Natural-Portal

V sožitju z naravo