Category Archives: Obrezovanje in vezanje

Zelena rez v rodnem vinogradu (SAVEL-HOBI.NET)

(ampelotehnična dela)

Ukrepi za usmerjanje razvoja trte

Rast zdravih in dobro prehranjenih trt je močna. Navadno požene trta spomladi več poganjkov (mladik), kot je potrebno za njen nujen obstoj in prehrano grozdja. Človek mora poseči v njen razvoj, ker bi jo drugače le težko obvladoval, zdivjala bi in se razrasla v goščavo. Zmanjšal bi se pridelek, kakovost grozdja bi bila slabša. Ukrepi, s katerimi lahko neposredno usmerjamo razvoj in rast trte v tej dobi so pletev, odstranjevanje grozdičev, prikrajševanje mladik, privezovanje in spravljanje mladik med žice, odstranjevanje zalistnikov ter vršičkanje. Seveda ne smemo pozabiti gnojenja in obdelovanja tal. Za boljše razumevanje smo prikazali na skici 9 (stran 9) rodno mladiko z nekaterimi njenimi organi. Read the rest of this entry

Vzgojne oblike obrezovanja vinske trte (SAVEL-HOBI.NET)

Postopna vzgoja enoramnega kordona

Skica 80
Skica 80

Drugo leto po sajenju spomladi obrežemo najlepšo rozgo na dve očesi, vse druge odstranimo.
V drugem letu vzgojimo dve dolgi, dobro dozoreli rozgi (skica ).

Spomladi tretje leto narežemo najlepšo rozgo na dolgo. Pri dolžini upoštevamo bodočo višino debla in prvi podaljšek kordona. Bodoče deblo vsaj dvakrat prevežemo h kolu in dvakrat bodočo ramo kordona. Prehod iz debla v ramo kordona naj bo zelo dolg. Pri vezi pazimo, da bo zadnje oko na koncu kordona spodaj.

Med letom oplevemo na kolenu vse mladike, na deblu pa pustimo 1 do 2 mladik za ojačitev debla. Na kordonu oplevemo vse tiste mladike, ki jih ne potrebujemo za predvideno vzgojno obliko.

Spomladi naslednjega leta očistimo deblo, rozge na kordonu narežemo na reznike z 1 do 2 očesoma, rozgo na koncu kordona narežimo za podaljšek kordona in ga dvakrat privežimo na osnovno žico.

Podaljšek kordona med letom oplevemo in pustimo le mladike, ki so potrebne za predvideno vzgojno obliko. Oplevemo vse nepotrebne mladike in jalovke na reznikih dveletnega kordona. Pustimo le dve mladiki na vsakem rezniku. Deblo oplevemo. Preostale mladike pa primerno visoko vršičkamo. Read the rest of this entry

Obrezovanje ali »rez« vinske trte in vezanje (»vez«) šparonov (SAVEL-HOBI.NET)

Vinski trti z rezjo določamo in ohranjujemo obliko, s puščanjem večjega ali manjšega števila rodnih očes usmerjamo količino, posredno pa tudi kakovost grozdja oziroma vina iz tega grozdja.

Rez vinske trte je pomembno opravilo. Z vsakoletno rezjo ostro posegamo v njeno »življenje«, rušimo njen naravni razvoj in v tisočletjih pridobljene lastnosti. Trta je po naravi plezavka, ki se je v prazgodovini razvijala svobodno in dosegla velike razsežnosti.
Človek je koristil njene plodove in ko je spoznal njeno drugo uporabnost (vino), jo je začel razmnoževati. Sadil in vzgajal jo je tako, da si je olajšal delo in obiranje grozdja. Z rezjo jo je prisiljeval, da mu ni »zdivjala«. Tako človek tudi dandanes z obliko, ki ji jo daje in z vsakoletno »suho« ali »zeleno« rezjo poskuša uskladiti svoje koristi z zahtevami trte. Trta odmre ali hira, če ji ne pustimo, da razvije potrebno listno površino. Za človeka postane nezanimiva, če hkrati tudi ne rodi oziroma se izkoriščanje trte človeku več ne splača.
Dober vinogradnik je zlasti dober rezač, saj v pretežni meri z rezjo usklajuje svoje koristi s koristmi trte.
Pravilna rez trte zahteva od vinogradnikov, da spoznajo in poznajo življenje trte, vplive človeka na njeno življenje in lastnosti.
Vinogradniki različnih vinogradniških pokrajin so si omislili najrazličnejše vzgojne oblike trte in z več stoletnimi izkušnjami odbrali najprimernejše za njihove razmere, sorte, razširjene na njihovem območju ter za njihov način izkoriščanja.
V vsaki vinogradniški knjigi je opisanih več ali veliko različnih vzgojnih oblik. Vse vzgojne oblike imajo nekaj skupnega, vse vzdržujemo po skupnih pravilih. Za vinogradnika in za tistega, ki želi to postati, je torej pomembno, da spozna osnovna pravila. Le-ta mu omogočajo, da vzdržuje obliko trte in hkrati zagotovi stalen kakovostni pridelek. Read the rest of this entry

Rez vinske trte – članek vrtnega centra KALIA

rez_trteRez vinske trte je prvo, pa tudi najpomembnejše delo v vinogradu. Z rezjo uravnavamo rodnost in kvaliteto grozdja, trto vspodbujamo ali zaviramo v rasti in vplivamo na njeno življensko dobo.

Ljubitelski pridelovalci vina si prav tako kot veliki želijo pridelati kakovostna ali celo vrhunska vina, če ne ravno za zaslužek, pa za svojo dušo in za prijatelje. Količina pridelka ni tako pomembna, saj je za ceneno, manj kvalitetno vino povpraševanje v upadanju. Read the rest of this entry

Zimska rez vinske trte

»Na škarjah trta rodi«

Osnovni cilji rezi vinske trte so :
• vzdrževanje ustreznega ravnotežja med rastjo in rodnostjo oziroma odrejanje
obremenitve – število oči na trs
• ustrezna gojitvena oblika, ki omogoča gospodarno pridelavo grozdja
• omejevanje rasti večjega števila mladic
• odstranjevanje suhih, bolnih in izrojenih delov trsa
• uravnavanje mikroklimatskih razmer v notranjosti trsa – zračnost, osvetlitev,
bolezni

Strokovno opravljena rez vpliva na dobro kondicijo trsov in na sposobnost trsov, da
vzdržijo tudi v slabših razmerah in dajejo pridelek.
Pri vinski trti razlikujemo glede na starost:
• star – večletni les: deblo, kordoni, kraki, štrclji- glave
• dvoletni les: lanskoletni rodni les
• enoletni les – rozge

Osnovno pravilo je, da vinska trta rodi na enoletnem lesu, ki raste iz dvoletnega. Enoleten
les, ki izrašča iz starega lesa je slabše roden ali neroden in ga pri rezi puščamo za
vzdrževanje gojitvene oblike. Na rez vpliva vrsta dejavnikov- upoštevati pa moramo, da je
vsak trs zase in zahteva individualen pristop. Read the rest of this entry

Natural-Portal

V sožitju z naravo