Category Archives: Sončna energija

Sončni sprejemniki [SLONEP.NET]

01

Sonce je neizčrpen vir energije, ki ga premalo rabimo. Eden izmed načinov rabe sončne energije je postavitev sončnih sprejemnikov, ki jih imenujemo tudi sprejemniki sončne energije (SSE) ali sončni kolektorji.

V Sloveniji je povprečno letno sevanje sonca med 1.100 in 1.300 kWh/m2. S premišljeno izbiro sprejemnikov in ob povprečnem 35 % delovanju sistema, lahko računamo na pridobitev 250 do 420 kWh/m2 energije na leto. Tako prihranimo realno 50 % do 80 % energije za segrevanje iz drugih virov.

S sončnimi sprejemniki preko medija ali neposredno ogrevamo sanitarno vodo, lahko pa ogrevamo tudi objekt. Za ogrevanje objekta jih najpogosteje uporabljamo v prehodnih obdobjih (pomlad, jesen), ko energetske potrebe objekta niso tako velike. Read the rest of this entry

Električna energija iz sončnih celic [SLONEP.NET]

03

Fotoelektrični pojav je odkril francoski fizik Beqerel leta 1893. Najbolj zaslužen za razlago fotonapetostnega pojava pa je vsekakor Albert Einstein, ki je pojav teoretično opisal leta 1904 za kar je leta 1921 dobil Nobelovo nagrado. Vendar so šele več kot 50 let po odkritju pojava predstavili prvo silicijevo sončno celico s skromnim izkoristkom 4 %. Raziskovalcem je leta 1985 uspelo izdelati silicijevo sončno celico z izkoristkom, večjim od 20 %.

Delovanje in uporaba fotovoltaične tehnologije

Danes se s pomočjo fotovoltaike napajajo vesoljske postaje, različni sateliti, številne drobne elektronske naprave in planinske koče, kjer ni mogoče na drug način pridobivati električne energije. Njihova trenutna največja slabost sta visoka cena ter še vedno razmeroma slab izkoristek.

Kljub temu, da je gradnja takšne sončne elektrarne dražja, pa včasih nimamo druge izbire. Naložba je smiselna povsod, kjer ni dostopa do javnega električnega omrežja: gorske koče, odročni zaselki, samotne kmetije, vikendi, plovila,… S pomočjo fotovoltaičnega sistema lahko proizvajamo električno energijo tudi tam, kjer je možen priključek na javno električno omrežje. V tem primeru višek energije prodamo v omrežje. Read the rest of this entry

Natural-Portal

V sožitju z naravo