Category Archives: Vetrna energija

Domače vetrnice [SLONEP.NET]

09Če imamo zagotovljene ustrezne pogoje, si lahko omislimo vetrnico na domačem dvorišču. Preden se odločimo za tovrstno naložbo, si moramo najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj si pravzaprav vetrno elektrarno želimo: zato, da smo neodvisni od zunanjega električnega omrežja, kot dopolnilni vir energije ali pa zgolj zato, da bi bili bolj »eko«?

Slovenija ni vetrna dežela, vendar obstajajo mikrolokacije, na katerih je zadostna količina dovolj močnega vetra za pogon vetrnic. Minimalna potrebna hitrost vetra je 2-3 m/s (odvisno od tipa vetrnice). Pogoj je, da je veter čim bolj stalen. Pri premajhnem vetru se vetrnica namreč ne bo vrtela, pri premočnem pa se bo zaradi varnosti ustavila. Da bi ugotovili, kolikšna je količina vetra, opravimo meritve v daljšem časovnem obdobju. Read the rest of this entry

Izkoriščanje vetra [SLONEP.NET]

08

Izkoriščanje vetra, kot vira energije, je bilo poznano že več tisočletij nazaj. Že pred več kot 5000 leti so Egipčani izkoriščali veter za pogon ladij. Kasneje se je veter uporabljal za pogon mlinov na veter. Ponekod so tovrstne mline uporabljali za črpanje vode. Izum parnega stroja v 18. stoletju je vsaj za sto let zmanjšal pomen vetra kot energijskega vira, hkrati pa tudi zanimanje za njegovo izrabo. Šele zavedanje, da so nekateri viri energije omejeni, je zopet obudilo zanimanje za izrabo vetra. Danes veter s pomočjo vetrnic izkoriščamo predvsem za pridobivanje električne energije.

Vetrnice so oblikovane tako, da prenašajo energijo vetra (kinetično energijo) na generator, ki spreminja mehansko energijo v električno energijo. Pridobljeno električno energijo lahko shranimo v baterijah, uporabimo neposredno ali jo prenašamo v omrežje. Za delovanje vetrne elektrarne moramo imeti na voljo ustrezno hitrost vetra. Pri premajhni hitrosti se vetrnica ne zažene, pri veliki hitrosti pa se vetrnica, zaradi preprečitve poškodb, ustavi. Prav tako mora biti hitrost vetra čim bolj stalna. Izkoristek vetrnic je danes približno 30 %.

Kljub razširjenosti izkoriščanja vetra s postavitvijo vetrnic po svetu, pa v Sloveniji v tem pogledu močno zaostajamo. Na tržišču sicer obstajajo manjše vetrnice (premer do 5 m) namenjene posameznikom, vendar je, glede na to, da Slovenija ni ravno vetrovna, njihova ekonomska upravičenost vprašljiva. Read the rest of this entry

Natural-Portal

V sožitju z naravo