Category Archives: Vodna energija

Izkoriščanje energije vode [SLONEP.NET]

10Uporaba vodnih virov za proizvajanje električne energije je eden najpomembnejših obnovljivih virov energije na svetu. Slovenija okoli 25 % vse proizvedene električne energije pridobi iz hidroelektrarn.

Moderne hidroelektrarne izkoriščajo energijo vode, ki jo le ta pridobi s padcem. Glavni del hidroelektrarne predstavlja turbina. Vodo dovajamo v turbino, ta pa poganja generator, ki pretvarja hidroenergijo v električno energijo. Read the rest of this entry

Advertisements

Izkoriščanje podtalnice za ogrevanje [SLONEP.NET]

Izkoriščanje podtalnice je trenutno eden najbolj ekonomičnih in ekoloških načinov za pokrivanje toplotnih potreb objekta. Prednost je stalna temperatura vode preko celega leta, ki je običajno med 8 in 12°C.

Kadar želimo izkoriščati podtalnico, moramo pridobiti dve vrsti dovoljenj:

  • dovoljenje za raziskavo podzemnih voda: na podlagi hidrogeoloških osnov se ga pridobi pred izvedbo vrtine;
  • dovoljenje za rabo podzemnih voda: pridobi se ga na podlagi črpalnega preizkusa, ki nam pove, koliko vode je na voljo;
  • v primeru, da je globina vrtine globlja od 30 m, je treba izdelati še rudarski projekt.

Read the rest of this entry

Skrinjica sreče

Zdi se, da se narava in umetnost razhajata, in preden človek na to pomisli, se najdeta. (Johann Wolfgang von Goethe)