Category Archives: Vodna energija

Izkoriščanje energije vode [SLONEP.NET]

10Uporaba vodnih virov za proizvajanje električne energije je eden najpomembnejših obnovljivih virov energije na svetu. Slovenija okoli 25 % vse proizvedene električne energije pridobi iz hidroelektrarn.

Moderne hidroelektrarne izkoriščajo energijo vode, ki jo le ta pridobi s padcem. Glavni del hidroelektrarne predstavlja turbina. Vodo dovajamo v turbino, ta pa poganja generator, ki pretvarja hidroenergijo v električno energijo. Read the rest of this entry

Izkoriščanje podtalnice za ogrevanje [SLONEP.NET]

Izkoriščanje podtalnice je trenutno eden najbolj ekonomičnih in ekoloških načinov za pokrivanje toplotnih potreb objekta. Prednost je stalna temperatura vode preko celega leta, ki je običajno med 8 in 12°C.

Kadar želimo izkoriščati podtalnico, moramo pridobiti dve vrsti dovoljenj:

  • dovoljenje za raziskavo podzemnih voda: na podlagi hidrogeoloških osnov se ga pridobi pred izvedbo vrtine;
  • dovoljenje za rabo podzemnih voda: pridobi se ga na podlagi črpalnega preizkusa, ki nam pove, koliko vode je na voljo;
  • v primeru, da je globina vrtine globlja od 30 m, je treba izdelati še rudarski projekt.

Read the rest of this entry

Natural-Portal

V sožitju z naravo