Blog Archives

Ogrevanje z IR električnimi paneli [TIPING-IR-OGREVANJE.SI]

sunrise-forest-sun-fog-nature-1Kako deluje

Infrardeče valovanje je naravno valovanje s katerim nas greje sonce.Infrardeči oziroma toplotni valovi ogrevajo predmete in živa bitja na način, kot je to pri ogrevanju Zemlje ssoncem. Predmeti absorbirajo energijo infrardečih valov in jo oddajajo v obliki toplote. Zrak se pri tem ne segreva kot pri običajnih ogrevalnih sistemih, temveč se ogrevajo stvari v nekem prostoru, torej stene, tla, predmeti, živa bitja. Ti pa potem na naraven način oddajajo toploto v okolico. Tako proizvedena toplota je za človeka ugodna in prijetna. 

Za boljšo ponazoritev se spomnimo, kako prijetno toplo je lahko, ko se v kratkih rokavih sončimo na smučišču, pa čeprav je lahko temperatura zraka tudi do – 5°C. To toploto najbolj občutimo, ko je zunaj mrzlo in se prikaže sonce. Če pa sonce zakrijejo oblaki, je infrardeča toplota izolirana in zato nas prične zebsti, čeprav ni prišlo do spremembe temperature zraka. Občutek toplote, ki ga oddaja sonce je pravzaprav posledica infrardečega valovanja, ki predstavlja del naravnega svetlobnega spektra sonca.

Spekter of uv do ir

Obnovljivi viri energije [MONTAZNE-HISE-ON.NET]

Kaj so obnovljivi viri energije

obnovljivi-viri-energijeObnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija).

Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike obnovljivih virov so shranjena sončna energija. Dež, vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot na primer slama; ali več let, v lesni biomasi.

Zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin, šota ipd.) ne štejejo med obnovljive vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (tudi: OVE-E) v večini primerov zahteva ukrepe za zagotavljanje enakih ali prednostnih možnosti kot proizvodnja iz klasičnih virov, kar številne države izvajajo z različnimi sistemi spodbujanja.

V Sloveniji je spodbujanje izvedeno na osnovi energetskega zakona z uredbami in sklepi vlade (glej Ministrstvo za gospodarstvo RS, Podzakonski akti). V Sloveniji je soproizvodnja in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije združena v pravni pojem kvalificirana proizvodnja električne energije. Proizvajalci, ki ustrezajo pogojem, določenim v zakonodaji, si pridobijo status kvalificiranega proizvajalca in pripadajoče ugodnosti. Read the rest of this entry

O baterijah

Baterija je naprava, ki pretvarja kemično energijo v električno. Vsaka baterija je sestavljena iz ene ali več galvanskih celic (o tem, kako deluje galvanska celica lahko zasledite v vsakem učbeniku fizike). Glavna razlika med posameznimi tipi baterij je v materialih, ki so uporabljeni za anodo, katodo in elektrolit. Različni materiali dajejo baterijam različne lastnosti in tudi omogočajo polnjenje (ali ne polnjenje) baterij – le pri določenih vrstah uporabljenih materialov je namreč možno obrniti kemijski proces, ki poteka v bateriji pri praznjenju in jo tako napolniti.

Vezava akumulatorjev

Ko vežete vzporedno, morajo biti uporabljene baterije iste napetosti (V), ob tem da so lahko različnih kapacitet (Ah). Izhodna napetost bo ostala nespremenjena medtem ko se kapaciteta sešteje s številom priklopljenih baterij. Ko vežete zaporedno, naj bi bile uporabljene baterije iste kapacitete (Ah), ob tem da so lahko različnih napetosti. Izhodna kapaciteta bo ostala nespremenjena medtem ko se napetost sešteje s številom priklopljenih baterij.

Read the rest of this entry

Električna energija iz sončnih celic [SLONEP.NET]

03

Fotoelektrični pojav je odkril francoski fizik Beqerel leta 1893. Najbolj zaslužen za razlago fotonapetostnega pojava pa je vsekakor Albert Einstein, ki je pojav teoretično opisal leta 1904 za kar je leta 1921 dobil Nobelovo nagrado. Vendar so šele več kot 50 let po odkritju pojava predstavili prvo silicijevo sončno celico s skromnim izkoristkom 4 %. Raziskovalcem je leta 1985 uspelo izdelati silicijevo sončno celico z izkoristkom, večjim od 20 %.

Delovanje in uporaba fotovoltaične tehnologije

Danes se s pomočjo fotovoltaike napajajo vesoljske postaje, različni sateliti, številne drobne elektronske naprave in planinske koče, kjer ni mogoče na drug način pridobivati električne energije. Njihova trenutna največja slabost sta visoka cena ter še vedno razmeroma slab izkoristek.

Kljub temu, da je gradnja takšne sončne elektrarne dražja, pa včasih nimamo druge izbire. Naložba je smiselna povsod, kjer ni dostopa do javnega električnega omrežja: gorske koče, odročni zaselki, samotne kmetije, vikendi, plovila,… S pomočjo fotovoltaičnega sistema lahko proizvajamo električno energijo tudi tam, kjer je možen priključek na javno električno omrežje. V tem primeru višek energije prodamo v omrežje. Read the rest of this entry

Natural-Portal

V sožitju z naravo