Blog Archives

Obnovljivi viri – Uvod [SLONEP.NET]

166

Energija postaja v sodobnem svetu vedno pomembnejša dobrina. Fosilna goriva se dražijo, njihova uporaba pa močno obremenjuje okolje. Posledice njihove uporabe se kažejo na globalni rabi. Zato je zaznati svetovni trend povečevanja uporabe energije iz obnovljivih virov, ki vodi v popolno prenehanje uporabe fosilnih goriv.

Obnovljivi viri energije zajemajo vire energije, ki predstavljajo stalne naravne procese. To so sončno obsevanjevodni tokveter, biomasa, bibavica (plima in oseka) in zemeljski toplotni tokovi. Z izjemo zadnjih dveh so vsi posledica delovanja sonca. Uporaba energije iz obnovljivih virov ne izčrpava virov.

Pri gradnji ali prenovi hiše lahko za ogrevanje, ki je dejansko največji ponor energije, uporabimo različne obnovljive vire. Lahko pa hišo opremimo s fotovoltaičnimi ploščami in proizvajamo električno energijo za lastno rabo ali za prodajo v omrežje.

Odločitev za uporabo energije iz obnovljivih virov je danes in bo tudi jutri pravilna odločitev, tako iz okoljskega vidika, kot tudi finančnega. Read the rest of this entry

Advertisements

Obnovljivi viri energije [MONTAZNE-HISE-ON.NET]

Kaj so obnovljivi viri energije

obnovljivi-viri-energijeObnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija).

Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike obnovljivih virov so shranjena sončna energija. Dež, vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot na primer slama; ali več let, v lesni biomasi.

Zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin, šota ipd.) ne štejejo med obnovljive vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (tudi: OVE-E) v večini primerov zahteva ukrepe za zagotavljanje enakih ali prednostnih možnosti kot proizvodnja iz klasičnih virov, kar številne države izvajajo z različnimi sistemi spodbujanja.

V Sloveniji je spodbujanje izvedeno na osnovi energetskega zakona z uredbami in sklepi vlade (glej Ministrstvo za gospodarstvo RS, Podzakonski akti). V Sloveniji je soproizvodnja in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije združena v pravni pojem kvalificirana proizvodnja električne energije. Proizvajalci, ki ustrezajo pogojem, določenim v zakonodaji, si pridobijo status kvalificiranega proizvajalca in pripadajoče ugodnosti. Read the rest of this entry

Natural-Portal

V sožitju z naravo