Blog Archives

Rez in cepljenje sadnega drevja (KLUBGAIA.COM)

Z rezjo se prvič srečamo že ob sajenju. Na kateri višini bomo odrezali šibo in vzgajali prvo etažo vej, je zagotovo prvo vprašanje. Prenizke poganjke bi moral odstraniti že strokovnjak v drevesnici, a se to redko zgodi. Ker teh poganjkov večinoma ne odstranimo, nas pozneje motijo pri košnji trave in okopavanju plevela pod drevesi.

Če je sadovnjak ograjen ali raste tam, kjer ni srn, sadno drevo oz. šibo odrežemo na višini 80 do 100 cm od tal. Ta višina zagotavlja, da prve veje ne bodo nikoli segale do tal in nas motile pri košnji.

Podlage in sadne vrste

Spomladi posvečamo našim sadnim drevesom največ pozornosti. Vse, kar naredimo v tem času, je tudi največ vredno. Potrebno je vedeti, da ista sorta, cepljena na šibko podlago, raste šibkeje od sadike, cepljene na bujno podlago. Z obrezovanjem pa ne moremo bistveno vplivati na končno višino drevesa.

Pri grmovnatih sadnih rastlinah (jagodičju) vzgojna rez ni tako zapletena in dolgotrajna. Ob sajenju je potrebno sadike prikrajšati na dva do tri očesa, posaditi malo bolj globoko kot so rasle v drevesnici, v naslednjih dveh do treh letih pa zgolj puščati do deset poganjkov.

Aktinidijo obrezujemo podobno kot vinsko trto, le poganjke puščamo daljše. Bistvo rezi aktinidije in seveda tudi vinske trte je v znanju, da ti dve rastlini obrodita na enoletnem poganjku, ki izrašča iz dvoletnega lesa. To je eno bistvenih znanj, ki jih moramo osvojiti, in rodnost aktinidije bo velika. Obrezovanje kostanja naj bo zaradi nevarnosti kostanjevega raka minimalno. Odstranimo predvsem bolne ali poškodovane veje. Read the rest of this entry

Vzgojne oblike obrezovanja vinske trte (SAVEL-HOBI.NET)

Postopna vzgoja enoramnega kordona

Skica 80
Skica 80

Drugo leto po sajenju spomladi obrežemo najlepšo rozgo na dve očesi, vse druge odstranimo.
V drugem letu vzgojimo dve dolgi, dobro dozoreli rozgi (skica ).

Spomladi tretje leto narežemo najlepšo rozgo na dolgo. Pri dolžini upoštevamo bodočo višino debla in prvi podaljšek kordona. Bodoče deblo vsaj dvakrat prevežemo h kolu in dvakrat bodočo ramo kordona. Prehod iz debla v ramo kordona naj bo zelo dolg. Pri vezi pazimo, da bo zadnje oko na koncu kordona spodaj.

Med letom oplevemo na kolenu vse mladike, na deblu pa pustimo 1 do 2 mladik za ojačitev debla. Na kordonu oplevemo vse tiste mladike, ki jih ne potrebujemo za predvideno vzgojno obliko.

Spomladi naslednjega leta očistimo deblo, rozge na kordonu narežemo na reznike z 1 do 2 očesoma, rozgo na koncu kordona narežimo za podaljšek kordona in ga dvakrat privežimo na osnovno žico.

Podaljšek kordona med letom oplevemo in pustimo le mladike, ki so potrebne za predvideno vzgojno obliko. Oplevemo vse nepotrebne mladike in jalovke na reznikih dveletnega kordona. Pustimo le dve mladiki na vsakem rezniku. Deblo oplevemo. Preostale mladike pa primerno visoko vršičkamo. Read the rest of this entry

Obrezovanje ali »rez« vinske trte in vezanje (»vez«) šparonov (SAVEL-HOBI.NET)

Vinski trti z rezjo določamo in ohranjujemo obliko, s puščanjem večjega ali manjšega števila rodnih očes usmerjamo količino, posredno pa tudi kakovost grozdja oziroma vina iz tega grozdja.

Rez vinske trte je pomembno opravilo. Z vsakoletno rezjo ostro posegamo v njeno »življenje«, rušimo njen naravni razvoj in v tisočletjih pridobljene lastnosti. Trta je po naravi plezavka, ki se je v prazgodovini razvijala svobodno in dosegla velike razsežnosti.
Človek je koristil njene plodove in ko je spoznal njeno drugo uporabnost (vino), jo je začel razmnoževati. Sadil in vzgajal jo je tako, da si je olajšal delo in obiranje grozdja. Z rezjo jo je prisiljeval, da mu ni »zdivjala«. Tako človek tudi dandanes z obliko, ki ji jo daje in z vsakoletno »suho« ali »zeleno« rezjo poskuša uskladiti svoje koristi z zahtevami trte. Trta odmre ali hira, če ji ne pustimo, da razvije potrebno listno površino. Za človeka postane nezanimiva, če hkrati tudi ne rodi oziroma se izkoriščanje trte človeku več ne splača.
Dober vinogradnik je zlasti dober rezač, saj v pretežni meri z rezjo usklajuje svoje koristi s koristmi trte.
Pravilna rez trte zahteva od vinogradnikov, da spoznajo in poznajo življenje trte, vplive človeka na njeno življenje in lastnosti.
Vinogradniki različnih vinogradniških pokrajin so si omislili najrazličnejše vzgojne oblike trte in z več stoletnimi izkušnjami odbrali najprimernejše za njihove razmere, sorte, razširjene na njihovem območju ter za njihov način izkoriščanja.
V vsaki vinogradniški knjigi je opisanih več ali veliko različnih vzgojnih oblik. Vse vzgojne oblike imajo nekaj skupnega, vse vzdržujemo po skupnih pravilih. Za vinogradnika in za tistega, ki želi to postati, je torej pomembno, da spozna osnovna pravila. Le-ta mu omogočajo, da vzdržuje obliko trte in hkrati zagotovi stalen kakovostni pridelek. Read the rest of this entry

Februarska opravila v vrtu

Zimska vrtna opravila

  • Obrežite prostorastoče jablane in hruške.
  • Porežite jesenske maline.
  • Pritrdite veje dreves oblikovanih na kordon na podporo.
  • Sedaj je dober čas za sajenje novih sadnih dreves ali grmovnic.
  • Odstranite vse mumificirane plodove, ki ste jih spregledali jeseni. S tem boste preprečili širjenje bolezni.
  • Poškropite sadna drevesa s škropivi na osnovi maščobnih kislin, da prezimovajoče listne uši in kaparje.
  • Redno preverjajte vskladiščeno sadje za znaki gnilobe.

Vir vsebine: www.okusnivrt.com
Datum objave: 01.02.2013

Januarska opravila v vrtu

Zimska vrtna opravila

Vir vsebine: www.okusnivrt.com
Datum objave: 02.01.2013

Natural-Portal

V sožitju z naravo