Blog Archives

Domače vetrnice [SLONEP.NET]

09Če imamo zagotovljene ustrezne pogoje, si lahko omislimo vetrnico na domačem dvorišču. Preden se odločimo za tovrstno naložbo, si moramo najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj si pravzaprav vetrno elektrarno želimo: zato, da smo neodvisni od zunanjega električnega omrežja, kot dopolnilni vir energije ali pa zgolj zato, da bi bili bolj »eko«?

Slovenija ni vetrna dežela, vendar obstajajo mikrolokacije, na katerih je zadostna količina dovolj močnega vetra za pogon vetrnic. Minimalna potrebna hitrost vetra je 2-3 m/s (odvisno od tipa vetrnice). Pogoj je, da je veter čim bolj stalen. Pri premajhnem vetru se vetrnica namreč ne bo vrtela, pri premočnem pa se bo zaradi varnosti ustavila. Da bi ugotovili, kolikšna je količina vetra, opravimo meritve v daljšem časovnem obdobju. Read the rest of this entry

Advertisements

Obnovljivi viri energije [MONTAZNE-HISE-ON.NET]

Kaj so obnovljivi viri energije

obnovljivi-viri-energijeObnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija).

Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike obnovljivih virov so shranjena sončna energija. Dež, vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot na primer slama; ali več let, v lesni biomasi.

Zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin, šota ipd.) ne štejejo med obnovljive vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (tudi: OVE-E) v večini primerov zahteva ukrepe za zagotavljanje enakih ali prednostnih možnosti kot proizvodnja iz klasičnih virov, kar številne države izvajajo z različnimi sistemi spodbujanja.

V Sloveniji je spodbujanje izvedeno na osnovi energetskega zakona z uredbami in sklepi vlade (glej Ministrstvo za gospodarstvo RS, Podzakonski akti). V Sloveniji je soproizvodnja in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije združena v pravni pojem kvalificirana proizvodnja električne energije. Proizvajalci, ki ustrezajo pogojem, določenim v zakonodaji, si pridobijo status kvalificiranega proizvajalca in pripadajoče ugodnosti. Read the rest of this entry

Natural-Portal

V sožitju z naravo